ที่ตั้งและติดต่อ โรงแรมเบสเบดเฮ้าส์รามบุตรี

Best Bed House Boutique Hotel Ram Buttri

ถนนเจ้าฟ้าและถนนข้าวสาร เป็นถนนแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบาย โดยรถเมล์ รถตุ๊กตุ๊กที่เป็นที่รู้จักหรือล่องเรือเร็วในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือหางยาว ในแต่ละรูปแบบของการเดินทางล้วนแล้วเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมกับการผจญภัยด้วยตัวเอง

ถนนรามบุตรี ใกล้ถนนข้าวสาร แหล่งรวมนักศึกษามหาวิทยาลัย ใช้เวลาเพียงแค่ 15 นาทีจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของประเทศไทย เป็นถนนที่งดงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 ปลายปี ค.ศ. 1700 ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมตลอดวัน และในตอนเย็นก็จะย้ายกิจกรรมไปตามถนน โดยรวมแล้วอาคารในบริเวณนี้มีอายุกว่า 100 ปี

45 ซอยรามบุตรี พระนคร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.